GoLearn kan voor u een werkplekleersysteem ontwikkelen. Het gaat hier om een desktopapplicatie de het mogelijk maakt om specifiek lesmateriaal op een gestructureerde manier op te slaan. Het programma kan gevuld worden met pdf-bestanden en filmmateriaal. Daarnaast is het mogelijk om processen uit te leggen aan de hand van een serie foto’s die (spaarzaam) voorzien zijn van tekst. Aan het einde van een dergelijke serie volgen er meerkeuzevragen. Het computerprogramma maakt het mogelijk om een werkplek aan de bijbehorende kennis te koppelen. Om een en ander inzichtelijk te maken is een demonstratie onontbeerlijk. Neem hiervoor contact op met GoLearn!

GoLearn kan uw deelprocessen omzetten in simulatieprogramma’s. In de luchtvaart, scheepvaart en de formule 1 is het heel normaal om simulatieprogramma‚Äôs in te zetten tijdens de opleiding. De papierindustrie laat hier duidelijk kansen liggen. Als het mis gaat zijn de gevolgen minder ernstig maar ook verloren productietijd is uiteraard niet wenselijk. Het risicovrij kunnen oefenen met bijvoorbeeld een uitstroomregeling van een stofoploop kan de opleidingstijd verkorten en het afbraakrisico verminderen.